Ziextenzo®

(pegfilgrastim)

Injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte
▼Supplerende overvågning

Sandoz A/S

Telefon: 63 95 10 00
info.danmark@sandoz.com
Nu afspilles

2024

Her kan du vælge kapitel

  Undertekster/subtitles

  Fra / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 03:59
   • Brugerveiledning Ziextenzo®
    03:59

   Instruktionsvideoer og information her er rettet mod patienter, der har fået ordineret dette lægemiddel eller hjælpemiddel. Læs indlægssedlen nøje og følg lægens ordination. Kontakt sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis I har spørgsmål. Fullstændig information om lægemidlet, herunder nødvendige advarsler og begrænsninger, findes på dkma.dk/indlægsseddel.

   ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende over vågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, som du måtte få, til din læge, på apoteket eller til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, www.meldenbivirkning.dk. E-mail: sst@sst.dk.

   Giv os feedback med 1 klik! 💚

   Er denne film til hjælp for dig?