Erelzi®

(etanercept)

Injektionsvæske
▼Supplerende overvågning

Sandoz A/S

Telefon: 63 95 10 00

info.danmark@sandoz.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2021/01

Instruktionsfilm og øvrige oplysninger på denne side henvender sig til personer, der har fået dette lægemiddel eller hjælpemiddel ordineret på recept, og til sundhedspersonale som instruerer patienterne. Læs altid indlægssedlen eller brugsanvisningen, som du finder i pakningen. Bemærk, at det er vigtigt, at du altid følger lægens anvisninger. Komplette oplysninger om lægemiddel findes på dkma.dk/indlægsseddel via linket.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende over vågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, som du måtte få, til din læge, på apoteket eller til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, www.meldenbivirkning.dk. E-mail: sst@sst.dk.

Er denne film til hjælp for dig?