OM OS

Vi hjælper folk med at bruge medicin på korrekt vis

Medicininstruktion.dk er en samlingsplatform med instruktionsfilm til korrekt brug af lægemidler og medicinsk udstyr.

Virksomhed

Medicininstruktioner Sverige AB

Startår

2012

Ejer/grundlægger

Therese Christiernin og Hans Lindh

Målsætning

At bidrage til øget medicinefterlevelse og mere sikker anvendelse af lægemidler ved at samle instruktionsfilm om den korrekte håndtering af lægemidler og medicinsk udstyr på ÉN enkelt webadresse. Nemt og lettilgængeligt med tydeligt fokus på instruktionsfilm. Målsætningen er at sørge for tilgængelige brugervejledninger til alle typer behandlinger, både til patienter, der selv administrerer behandlingen, og til behandlinger, der administreres af sundhedspersonalet.

Service

Medicininstruktion.dk er en gratis, uafhængig service med fokus på brugervejledninger i filmformat til patienter, sundhedspersonale, apotekspersonale og sundhedsuddannelser.

Målsætningen er at yde støtte på en nem og sikker måde før behandlingen og rådgive via regulatorisk godkendte instruktionsfilm, som alle i sundhedskæden har adgang til. Med den rette viden om håndtering før behandlingen øges chancen for et optimalt behandlingsresultat, øget medicinefterlevelse og en mere sikker anvendelse af lægemidlerne.

Patienterne informeres af sundheds- og/eller apotekspersonalet om, at instruktionsfilmene findes på medicininstruktion.dk. Sundheds- og apotekspersonalet får støtte af instruktionsfilmene i rådgivnings- og ordinationssituationer samt ved opdatering og træning i håndtering og administration på klinikken.

Filmene kan ses på nettet på en computer, mobil og tablet – 24 timer i døgnet. Nemt, lettilgængeligt, bæredygtigt og sundhedsøkonomisk.

Vigtig partner

Formålet med medicininstruktion.dk er at være en vigtig partner i sundhedskæden, så arbejdet bliver nemmere for sundhedspersonalet, apotekspersonalet og andet sundhedsfagligt personale – og dermed også for patienterne. Målet er, at det skal være nemt og lettilgængeligt at tilegne sig den rette viden om, hvordan man bruger medicin og medicinske hjælpemidler på den rette måde via den støtte, som instruktionsfilmene på medicininstruktion.dk tilbyder.

Denne service findes i 4 nordiske lande: