Adtralza®

(tralokinumab)

injektionsvæske, opløsning
▼Supplerende overvågning

Leo Pharma A/S

Telefon: 70 22 49 11

info.dk@leo-pharma.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:33

Information på denne side henvender sig til personer, der har fået dette lægemiddel eller hjælpemiddel ordineret på recept. Læs omhyggeligt indlægssedlen og brugsanvisningen, som du finder i pakningen.
Bemærk, at det er vigtigt, at du altid følger lægens anvisninger. Komplette oplysninger om lægemiddel findes på dkma.dk/indlægsseddel via linket.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk eller Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Er denne film til hjælp for dig?