KONTAKT

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktinformation

Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige

+46 707 91 33 29
info@medicininstruktioner.se

Arbejder du i lægemiddel- eller medicovirksomheder?

Kontakt os for information om, hvordan du kan nå ud til hele sundhedskæden ved at medvirke på Sveriges største og eneste platform, der udelukkende fokuserer på instruktionsfilm om lægemidler og medicinsk udstyr. Medicininstruktion.dk bruges dagligt af læger, sygeplejersker, apoteker og patienter.

Har du Norden som ansvarsområde? Kontakt os for information om at medvirke på vores portaler i Sverige, Norge og Finland.

Arbejder du på apotek eller i sundhedsvæsenet?

Kontakt os for at bestille vores gratis materiale eller med feedback om, hvordan vi i endnu højere grad kan forbedre denne service for at lette jeres arbejde. Du kan også indsende ønsker om instruktionsfilm for produkter, som du mener bør inkluderes i medicininstruktion.dk. For specifikt produktmateriale eller demoprodukter henviser vi til den virksomhed, der er ansvarlig for produktet.

Bestil påmindelseskort

Kontaktoplysninger for at melde bivirkninger

Bivirkninger må ikke rapporteres til Medicinininstruktioner Sverige eller via medicininstruktion.dk, men hvis dette sker, vil det blive rapporteret til den ansvarlige virksomhed og /eller til Lægemiddelstyrelsen. Hvis en bivirkningsrapport kommer til Medicinininstruktioner Sverige ved direkte kontakt med os, er vi forpligtet til at rapportere yderligere. Hvis du får bivirkninger, bør du i første omgang kontakte din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Oplysninger om indberetning af bivirkninger for patienter, sundheds- og apotekspersonale findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: laegemiddelstyrelsen.dk