Eksem

Instruktionsfilm i Eksem

Eksem, eller dermatit, är en hudsjukdom som orsakar inflammation i huden med främst klåda som symtom. Benämningen eksem är ett samlingsbegrepp som används för olika hudåkommor, såsom blöjeksem, kontakteksem, mjälleksem och nummulärt eksem. Symtomen är likartade, vanligast är klåda och torrhet men också att huden blir röd, svullen, fjällar och ibland bildar blåsor. Eksem kan drabba alla åldersgrupper. Små barn är den största patientgruppen, många får atopiskt eksem, eller s k böjveckseksem. Beroende på vilket eksem man har, och i vilken grad, så finns det behandling att få, både receptfritt och på förskrivning av läkare. Man kan också få råd av apotek och sjukvårdspersonal om vad man kan göra för att lindra besvären.