VILKÅR

Om tjenesten

Medicininstruktion.dk henvender sig til sundhedspersonale, apotekspersonale, patienter, sundhedsuddannelser og apoteker. Instruktionsvideoer og information, man kan få adgang til via startsiden– medicininstruktion.dk – henvender sig til patienter, som sundheds- eller apotekspersonalet har rådet til at se en instruktionsvideo om deres aktuelle behandling. Instruktionsvideoer og information på medicininstruktion.dk/hcp henvender sig udelukkende til sundhedspersonale. Informationen til patienterne erstatter ikke rådgivningen fra sundheds- eller apotekspersonalet, og heller ikke indlægssedlen.

Vi forbeholder os ret til at ændre vilkår eller træffe foranstaltninger, der påvirker tilgængeligheden af medicininstruktion.dk med øjeblikkelig virkning, som følge af ændrede regler, ændrede standarder eller forordninger, der er uden for Medicininstruktioner Sverige AB's kontrol.

Ansvarsbegrænsning

Medicininstruktioner Sverige AB har intet regulatorisk eller medicinsk ansvar for indhold, fremstilling eller oplysninger i produktrelateret materiale (instruktionsfilm, pdf'er, apps, links, produktrelaterede tekster), som er publiceret i henhold til aftale med Medicininstruktioner Sverige AB's opgavegiver – ansvarligt selskab for det pågældende produkt. Regulatorisk og medicinsk ansvar for produktrelateret materiale påhviler uden forbehold det ansvarlige selskab. Medicininstruktioner Sverige AB påtager sig intet ansvar for skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af, eller på nogen måde er relateret til, produktrelaterede informationer på webstedet, anvendelse af eller manglende mulighed for at anvende webstedet. Hver enkelt opgavegiver forpligter sig til at anvende gældende lovgivning over for brugere af servicen og har ansvaret for, at produktrelateret materiale følger gældende regler.

Links

Medicininstruktioner Sverige AB påtager sig intet ansvar for linkning til eller fra eksterne websteders indhold eller funktionalitet. Ved linkning til og eventuel information om medicininstruktion.dk skal gældende lovgivning følges.

Ophavsret og rettigheder til varemærker

Al ophavsret og anden intellektuel ejendomsret, der anvendes til webstedets indhold, er beskyttet af copyright-lovgivningen eller tilsvarende international lovgivning. Alt produktrelateret materiale og dertil hørende varemærker/kendetegn inden for webstedet tilhører de respektive opgavegivere. Øvrigt materiale eksklusive samarbejdspartnere/eksterne varemærker tilhører Medicininstruktioner Sverige AB. Instruktionsfilm, varemærker, tekster, produktnavne, logoer og alle andre kendetegn, der stammer fra indholdet på medicininstruktioner.se, må ikke under nogen omstændigheder udnyttes uden skriftlig tilladelse fra indehaveren af rettighederne. Kopiering, lagring, mangfoldigførelse eller forretningsmæssig udnyttelse af webstedet er strengt forbudt uden ophavsmandens skriftlige tilladelse.

Privatlivspolitik

Du kan se vores Privatlivspolitik under en separat fane, klik her for at komme direkte til policen.