Ferinject®

(ferricarboxymaltose)

Ferripræparat til parenteral anvendelse
▼ Supplerende overvågning

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: +46 8 558 06 600

info.nordic@viforpharma.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2021/01

Instruktionsfilm og øvrige oplysninger på denne side henvender sig til personer, der har fået dette lægemiddel ordineret på recept. Læs altid indlægssedlen, som du finder i pakningen. Bemærk, at det er vigtigt, at du altid følger lægens anvisninger. Komplette oplysninger om lægemidlet findes på minmedicin.dk via linket til højre.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.

Er denne film til hjælp for dig?