Ferinject®

(ferricarboxymaltose)

Ferripræparat til parenteral anvendelse
▼ Supplerende overvågning

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: +46 8 558 06 600

info.nordic@viforpharma.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2022

Information på denne side henvender sig til sundhedspersonale.
Komplette oplysninger om dette lægemiddel findes i produktresuméet via linket.

 


▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.

Er denne film til hjælp for dig?