Zessly®

(infliximab)

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
▼Supplerende overvågning

Sandoz A/S

Telefon: 63 95 10 00

info.danmark@sandoz.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2023

Behandling med Zessly skal initieres og holdes under opsyn af kvalificerede læger med erfaring i diagnostik og behandling af reumatoid arthritis, inflammatoriske tarmsygdomme, ankyloserende spondylitis, psoriasis arthritis eller psoriasis. Zessly administreres intravenøst. Zessly-infusioner skal administreres af kvalificeret sundhedspersonale, som er trænet i at detektere infusionsrelaterede problemer.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.