Publicere film

For lægemiddel- og medicotech-virksomheder

Behøver I hjælp med at producere instruktionsfilm, kan vi tage os af hele processen fra manus til færdig film. Vi har stor erfaring i at producere medicinske instruktionsfilm, vi kender reglerne og har en omkostningseffektiv produktionsenhed in-house. Hvis I har en international film, der skal tilpasses til en dansk version med redigering og dansk speaker, hjælper vi også gerne med det.

Ud over instruktionsfilm kan I på produktets filmside publicere yderligere oplysninger i form af pdf'er, fx sprogversioner af instruktionerne, det er en stor hjælp for både patient og sundhedspersonale. I kan også tilføje app'er og links til informationssider og patientstøtte. I kan publicere instruktionsfilm både på patientsiden og på sundhedsplejesiden (sidstnævnte alene rettet mod sundhedspersonale).

Kontakt for oplysninger om publicering:
Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige
Mail: info@medicininstruktioner.se
Tel:  +46 707 91 33 29 / +46 707 28 98 00