PRIVATLIVSPOLITIK

Medicininstruktioner Sverige AB følger Databeskyttelsesforordningen, GDPR, der har til formål at regulere, hvordan virksomheder behandler personoplysninger, som er de oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en person. Alle former for håndtering af personoplysninger betragtes i henhold til loven som behandling, uanset om der anvendes automatiske systemer eller ej. Eksempler på behandling omfatter indsamling, opbevaring, bearbejdning, overførsel og sletning. Vores målsætning er, at det skal være nemt og brugervenligt at modtage oplysninger på medicininstruktion.dk for at forbedre brugen af lægemidler og øge compliance, samtidig med at dine personoplysninger beskyttes.

• Når du besøger vores webtjeneste for at se instruktionsfilm og øvrig information på hjemmesiden, indsamles der ikke nogen oplysninger, som kan identificere dig som person, eller oplysninger, der identificerer din IP-adresse. Besøget genererer statistik men ikke oplysninger, som kan identificere dig som person.

• Hvis du giver feedback på en instruktionsfilm via en formular på en filmside, giver du det anonymt, da vi ikke vil behandle disse personoplysninger. Du kan altså ikke stille spørgsmål eller skrive kommentarer, som kræver svar, eftersom dine oplysninger ikke registreres eller behandles. Funktionen er kun beregnet til feedback på instruktionsfilm og ikke til spørgsmål eller indberetning af bivirkninger af nogen som helst art. Kommentarerne videresendes automatisk til den virksomhed, der har ansvaret for det produkt, som instruktionsfilmen vedrører, og heller ikke de kan se eller indsamle oplysninger fra afsenderen.

• Hvis der sendes link til instruktionsfilm via filmsider fra sundheds-, sygepleje- eller apotekspersonale til patienter, sker det direkte fra afsenderens e-mailadresse. Det betyder, at ingen modtager- eller afsenderoplysninger registreres eller behandles hos os.

Nedenfor informerer vi om vores behandling af de personoplysninger, som indsamles.

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger må behandles, hvis det er hjemlet i loven, dvs. der er et gyldigt retsgrundlag. Af GDPR fremgår forskellige formål med behandling af personoplysninger, som vores behandling af personoplysninger er baseret på:
– Samtykke
– Legitim interesse/interesseafvejning
– Opfyldelse af aftale/juridisk grund
– Retlig forpligtelse

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler oplysninger, når der er et udtrykkeligt og legitimt formål dermed og til at:
– forbedre, tilbyde og udvikle medicininstruktion.dk, så vi kan drive en optimal tjeneste og yde brugere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere den bedst mulige service, besvare spørgsmål, varetage synspunkter, udsende materiale og kommunikere.
– udsende relevante oplysninger.
– opfylde forpligtelser og aftaler.
– håndtere henvendelseshistorik.
– evaluere tjenesten og give feedback til medarbejdere, udviklere og kunder.
– opfylde forpligtelser i henhold til lov, administrative bestemmelser, afgørelser eller retningslinjer.

Personoplysninger behandles i forbindelse med:
– når du vælger at tage kontakt til os via e-mail, hjemmesiden eller telefonisk.
– ved bestilling af vores gratis materiale via telefonisk eller e-mail.
– ved accept af modtagelse af øvrig information om tjenesten, f.eks. via e-mail.
– når vi indsamler data til særlige formål, f.eks. at informere eller udsende materiale til en specifik målgruppe, hvor vi vurderer, at oplysningerne er af interesse for modtageren.
– i kunde-, leverandør- og samarbejdssammenhæng.

Når du som besøgende vælger at dele oplysninger ved kontakt med os, indsamles oplysninger for at yde service og besvare spørgsmål. Vi behandler også oplysninger, som vi indsamler via andre kanaler for at kunne give relevant information om tjenesten til sundheds-, sygepleje- og apotekspersonale. Kundeoplysninger, som er nødvendige at behandle for at yde den bedst mulige service, opfylde aftaler og forpligtelser, herunder økonomiske aktiviteter som f.eks. fakturering og bogføring. Leverandøroplysninger behandles for at opfylde aftaler og forpligtelser, herunder økonomiske aktiviteter mellem parterne, såsom betaling af fakturaer og bogføring. Oplysninger, som er nødvendige for at indgå samarbejde, behandles for at yde service og opfylde aftaler. Vi behandler også oplysninger, der har til formål at give oplysninger til lægemiddel- og medicovirksomheder om muligheden for at medvirke på medicininstruktion.dk.

Opbevaring

Vi opbevarer oplysninger til de formål, som er beskrevet ovenfor. Eftersom de oplysninger, vi behandler, tjener forskellige formål, opbevares de også i forskellig lang tid, alternativt slettes de, når genstanden for behandlingen ikke længere er relevant:
– personoplysninger, der genereres ved kontakt med os via kommunikation, spørgsmål og synspunkter, kan eventuelt opbevares, så længe der i henhold til lovgivningen er en legitim interesse/interesseafvejning, og opbevares således til du selv vælger at afmelde eller anmoder om, at oplysningerne fjernes, ellers slettes de, når genstanden for behandlingen ikke længere foreligger, når vi ikke længere mener, at opbevaring er relevant.
– oplysninger, som hidrører fra økonomi, fakturering og bogføring, opbevares i henhold til bogføringsloven.
– ved aftaler med kunder, leverandører og samarbejdspartnere opbevares oplysningerne i aftaleperioden og påkrævet tid derefter afhængigt af aftalens art og indhold. Oplysninger i forbindelse med aftaler, der følger af bogføringsloven, opbevares i henhold til denne.
– henvendelseshistorik i forbindelse med spørgsmål, som ikke behandles af Medicininstruktioner Sverige, og som overføres til tredjepart, afsluttes inden for et rimeligt tidsrum for at sikre, at henvendelsen er videresendt og besvaret.
– oplysninger, vi opbevarer som følge af forpligtelser i henhold til lovgivning, administrative bestemmelser, afgørelse eller anmodning fra myndigheder, opbevares, så længe kravet herom er gældende.

Deling og overførsel af oplysninger

For at kunne levere tjenesten og dens funktioner benytter Medicininstruktioner Sverige leverandører, som vi deler oplysninger med for at optimere og udvikle tjenesten samt levere tilpassede, relevante oplysninger og sende information. Vores leverandører befinder sig både inden for EU og uden for EU/EØS. Det betyder, at personoplysninger kan overføres til tredjelande. Vores udvalgte leverandører har de samme forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger, som vi har. De leverandører, som vi deler personoplysninger med vedrørende drift og udvikling af tjenesten, er it-virksomheder, webudviklere, hostingfirmaer og leverandører af tekniske tjenester til håndtering af kommunikation via formularer og e-mail. Grunden til, at vi vælger leverandør uden for EU er, at leverandøren tilbyder en god og sikker løsning til opgaven. En anden grund kan være overvågning af tjenesten 24 timer i døgnet. Forpligtelser mellem os og de leverandører, vi deler oplysninger med, reguleres af en databehandlingsaftale.

I visse tilfælde er vi forpligtede til at dele oplysninger, hvis vi modtager henvendelser, som vi ikke selv skal besvare. Det kan være anmodninger vedrørende lægemidler/produkter eller indberetning af bivirkninger, som videregives til tredjepart. Tredjepart er således ansvarlig for lægemidlet/produktet eller over for lægemiddelstyrelsen (indberetning af bivirkninger). Disse modtagere af oplysninger er individuelt dataansvarlige, hvilket indebærer, at det ikke er os, der kontrollerer, hvordan oplysningerne behandles, idet det er modtagerens privatlivspolitik og behandling af personoplysninger, som er gældende herfor.

Cookies

Websiden anvender cookies, der anvendes for at forbedre oplevelsen for besøgende på siden og give adgang til alle tjenestens funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Når du benytter tjenesten, giver du samtykke til, at vi anvender denne teknologi til f.eks. at gøre det nemmere at navigere, give adgang til forskellige funktioner eller til oplysninger om forskellige valg. Der bliver ikke opbevaret nogle oplysninger, der kan identificere dig som person. De bruges kun til at kunne genkende, hvad besøgende foretager sig på websiden. Vores cookies gemmer således ikke navn, køn eller andre personoplysninger, da oplysningerne, som videregives, er anonymiserede. For at give et billede af hvordan besøgende anvender websiden, benyttes Google Analytics, som anvender JavaScript og cookies. De oplysninger, som Google Analytics videregiver, er anonymiserede og genererer ikke oplysninger, der kan identificere dig som person, og heller ikke oplysninger om IP-adresse. Du kan selv vælge at fjerne og blokere brug af cookies ved at ændre indstillingerne i browseren på din computer.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til en gang om året at anmode og modtage oplysninger om, hvilke personoplysninger om dig som vi behandler. Du kan også anmode om, at dine personoplysninger slettes (så længe det ikke er strid med retlige forpligtelser), bede os om at berigtige eventuelle urigtige oplysninger og begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at klage til datatilsynet, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke opfylder lovens krav i henhold til GDPR.

Dataansvarlig

Medicininstruktioner Sverige AB, virk.nr.: 556772–9115, Storgatan 4, 411 24 Göteborg, Sverige, ejer og driver platformen medicininstruktion.dk og er dermed dataansvarlig for tjenesten.

Du kan læse mere om GDPR her: www.datatilsynet.dk

Vi takker for din tillid, og håber at du føler dig tryg ved vores privatlivspolitik. Hvis der er noget, som er uklart, er du velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside eller e-mail til info@medicininstruktion.dk