Kontakt os

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24  GÖTEBORG
Sverige
Tel:  +46 707 91 33 29 
Mail: info@medicininstruktioner.se

 

Kontaktoplysninger for at melde bivirkninger

Bivirkninger må ikke rapporteres til Medicinininstruktioner Sverige eller via medicininstruktion.dk, men hvis dette sker, vil det blive rapporteret til den ansvarlige virksomhed og /eller til Lægemiddelstyrelsen. Hvis en bivirkningsrapport kommer til Medicinininstruktioner Sverige ved direkte kontakt med os, er vi forpligtet til at rapportere yderligere.

Hvis du får bivirkninger, bør du i første omgang kontakte din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
Oplysninger om indberetning af bivirkninger for patienter, sundheds- og apotekspersonale findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: laegemiddelstyrelsen.dk