Trodelvy®

(sacituzumab govitecan)

Infusionsvæske, opløsning
▼Supplerende overvågning

Gilead Sciences Denmark Aps

Telefon: +46(0)8-5057 1800

Safety_FC@gilead.com

Vælg film og klik på titlen
så starter instruktionerne
Indlæser afspiller...
 
 
2023

Information på denne side henvender sig til sundhedspersonale.
Komplette oplysninger om dette lægemiddel findes i produktresuméet via linket.

 


▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk eller Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.