Trodelvy®

(sacituzumab govitecan)

Infusionsvæske, opløsning
▼Supplerende overvågning

Gilead Sciences Denmark Aps

Telefon: +46(0)8-5057 1800
Safety_FC@gilead.com
Nu afspilles

2023

Her kan du vælge kapitel

  Undertekster/subtitles

  Fra / Off

   Information på denne side henvender sig til sundhedspersonale.
   Komplette oplysninger om dette lægemiddel findes i produktresuméet via linket.

    


   ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk eller Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

   Er denne film til hjælp for dig?