Yuflyma®

(adalimumab)

Opløsning i fyldt pen
▼Denne medicin er underlagt yderligere overvågning.

Celltrion Healthcare Denmark

contact_dk@celltrionhc.com
Nu afspilles

2024

Her kan du vælge kapitel

  Undertekster/subtitles

  Fra / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 02:59
   • Brugerinstruktioner Yuflyma®
    02:59

   Instruktionsvideoer og information her er rettet mod patienter, der har fået ordineret dette lægemiddel eller hjælpemiddel. Læs indlægssedlen nøje og følg lægens ordination. Kontakt sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis I har spørgsmål. Fullstændig information om lægemidlet, herunder nødvendige advarsler og begrænsninger, findes på dkma.dk/indlægsseddel.

   ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk eller Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

   Giv os feedback med 1 klik! 💚

   Er denne film til hjælp for dig?